Vol316清纯小妹妹女仆装露美乳写真54P徐微微美媛馆

Vol316清纯小妹妹女仆装露美乳写真54P徐微微美媛馆

此证或由表解里热之时过食冷物,故令寒实结胸,然必无热证者为是。病患喜饮冷,亦听其大啜,毋得阻也。

四件皆苦寒,故治热利而疗下重也。 而陈皮者,所以利其壅滞之气也。

治老人虚秘、冷秘。四物四两,加栀子、黄芩各五钱,名栀子六合汤∶治妊娠伤寒汗下后不得眠。

热为邪在表,当汗;脉沉属阴,又当温。胃虚则不能容受,故不嗜食;脾虚则不能运本方去山楂、麦芽,加茯苓、炙甘草,名益气健脾丸∶治脾虚食少。

暑必兼湿,而湿属脾土,暑湿合邪,脾胃病矣,故治暑必先去湿。而仲景治喉痹咽痛及大小便秘,皆用半夏,取其辛能润燥,又能散也。

黄连之苦,以泄上热而降阳;姜、桂、半夏之辛,以散中寒而升阴;人参、甘草、大枣之甘,可缓中急而益胃。 然有火燥,有风燥,有水竭之燥,有血虚之燥。

Leave a Reply