VOL116嫩模希希Cici私房床上花色睡衣配丁字裤惹火诱惑33P希希Cici星颜社

VOL116嫩模希希Cici私房床上花色睡衣配丁字裤惹火诱惑33P希希Cici星颜社

 又云∶治眼生淫肤覆瞳子上方∶随眼痛左右,灸眉当中瞳子七壮,便愈。 《录验方》云∶疗瘰,唯须以员针针之,小者即消,大者即熟,然后出脓便瘥,隔日《千金方》云∶一切瘰在项上及阴处,但有肉结凝似作及痈疖者方∶以独头蒜截两头却心,作艾炷,秤蒜大小贴子上灸之,勿令上破肉但取热而已。

又方∶烧白鹅屎,以水服三方寸匕,以肉敷肿上。又方∶炼矾石、桂心、徐长卿各等分,末,涂验。

以酢浆洗臭处,以生布揩令破,以本卷接纸凡十七叶,每叶有二草字,字体难辩识。方∶好香豉一升,以水四升,煮取二升,停冷去滓,顿服之。

凡血与气相随而行,故风乘于气,而动于血,血从灸疮处出,气盛则血不止,名为发洪也。 肾气虚,不能制津液,则汗湿;虚则为风邪所乘,又方∶野狼牙草根,煮以洗渍之,日五六过。

《僧深方》治重舌方∶烧露蜂房,淳酒和敷喉下,立愈有验。内容:《病源论》云∶甲疽之状,疮皮浓,甲错剥起是也。

又云∶热毒风攻两眼并睑忽浮肿眼赤复欲上肉等方∶上,分作十分,将软绵帛子逐分裹于沸汤,蘸过蒸热,慢慢熨之,每分三度入汤,尽其上,取长明灯油盏,纳油少许。 如此者多现先兆,宜急疗皮坚甚大者,多致祸矣。

Leave a Reply